Front page News Piracy
H. Folmer & Co.

Fredericiagade 57
DK-1310 Copenhagen K
Denmark

Tel. +45 3336 0900

folmer@folmer.dk

 

H. Folmer & Co. tilfreds med frifindelse

Pressemeddelelse

Københavns Byret har ved en enstemmig dom frifundet både kaptajn og rederi for erstatningsansvar i forbindelse med kapringen af Danica White i 2007. Fagforeningen 3F, som havde anlagt sagen på vegne af tre af de fire søfolk, har samtidig fået pålagt at betale rederiets omkostninger ved retssagen.

”Byrettens afgørelse kommer ikke som en overraskelse, men vi er glade for, at vi nu har rettens ord for, at både rederi og kaptajn er frifundet for ansvar for kapringen. Vi kunne ikke have forhindret piratoverfaldet, uanset hvad vi havde gjort. Vi er stadig dybt berørte over forløbet og meget kede af, at vores medarbejdere blev udsat for denne oplevelse. Derfor har H. Folmer & Co. naturligvis også for lang tid siden udbetalt søfolkene den maksimale erstatning i henhold til sømandsloven,” siger Jørgen Folmer, der er direktør i rederiet H. Folmer & Co.

Den aktuelle sag handlede om, hvorvidt rederiet på grund af fejl eller forsømmelser i relation til piraternes overfald kunne pålægges et særligt erstatningsansvar. Det er ikke tilfældet, konstaterer byretten.

”Dommen slår helt klart fast, at det tab besætningen har lidt udelukkende skyldes, at svært bevæbnede pirater havde besluttet sig for at kapre Danica White, og det havde hverken rederi eller besætning nogen mulighed for at forhindre”, konstaterer Jørgen Folmer.

Krigsskib kunne ikke hindre kapring

Da pirater kaprede Danica White i juni 2007 var der ingen eksempler på, at et skib havde undgået en kapring uanset hvornår piraterne blev opdaget og hvornår alarmen blev aktiveret og registreret af myndighederne. Selv i dag hvor et større antal krigsskibe befinder sig i Adenbugten sker der et betydeligt antal kapringer – også af skibe, som skyder en langt højere fart og har langt højere fribord end Danica White.

I tilfældet Danica White nåede hjælpen - i princippet - frem i tide i form af det amerikanske krigsskib Carter Hall, som indhentede Danica White 6 timer før fragtskibet passerede 12 sømilegrænsen til somalisk farvand. Men da piraterne valgte at bruge besætningen som levende skjold på skibets brovinger, var det ikke muligt for krigsskibet at forhindre, at Danica White sejlede ind i somalisk farvand.

Intet at bebrejde rederiet

Københavns Byret har heller ikke fundet, at der er noget i forløbet fra kapringen af skibet til dets frigivelse, herunder i forhandlingerne med piraterne, der kan bebrejdes rederiet.

Umiddelbart efter kapringen nedsatte rederiet en forhandlingsgruppe, som hurtigt blev suppleret med udenlandske eksperter med speciale i kidnapningssituationer.

”Vi gjorde alt hvad vi kunne for at få vores folk hjem i god behold. Forhandlingerne endte jo heldigvis også med, at hele besætningen blev frigivet uden at have lidt fysisk overlast,” siger Jørgen Folmer.

Rederiet hæfter sig desuden ved, at flere af de kritikpunkter, 3F tidligere har rejst i pressen nu er manet i jorden:

  • Skibet var bemandet efter gældende regler
  • Der var ingen fejl eller mangler ved skibets sikkerhedssystemer, herunder SSAS alarmen
  • Alle relevante forskrifter og anbefalinger var ombord, herunder anbefalinger fra IMO om pirateri
  • En uge før kapringen videresendte en medarbejder fra H. Folmer & Co. advarslen om pirateri fra MARLO (Maritime Liaison Office) af den 20. maj 2007 til Danica White med en bemærkning om, at skibet skulle tage en længere rute til Mombasa på grund af ”the risk of pirates along the coast of Somalia”. Kaptajnen omlagde herefter kursen, og Danica White var på intet tidspunkt mindre end 200 sømil fra Somalias kyst. Retningslinjerne for sejlads i området var dermed overholdt.

Fagforeningen 3F har ikke fået medhold i et eneste af de kritikpunkter, den har rejst i forhold til rederiet. I forhold til skibets kaptajn vurderer byretten, at han burde have sørget for tilstrækkeligt vagthold, herunder skærpet udkig, ligesom han burde have sikret sig, at den øvrige besætning kunne betjene alarmen. Byretten fastslår dog samtidig, at disse forholdsregler i den givne situation ikke havde forhindret piraternes overfald.

Forståelse for ønske om kompensation

”Rederiet har stor forståelse for søfolkenes ønske om af få en kompensation for den stærkt traumatiserende oplevelse, som en kapring er. Men den bør komme fra piraterne, ikke fra rederiet, der også uden skyld har haft et stort økonomisk tab på kapringen. Jeg ved godt, at piraterne ikke er til at få fat i, men det er jo derfor, vi i Danmark har en offererstatningslov, hvor staten træder ind,” oplyser Jørgen Folmer og tilføjer:

”3F burde have rådgivet sine medlemmer til at søge kompensation via loven om offererstatning i stedet for at anbefale søfolkene at føre en lang og opslidende retssag mod deres arbejdsgiver.”

Pressekontakt

Jørgen Folmer, direktør i H. Folmer & Co.
40 57 08 40

 

blank