Front page News Piracy
H. Folmer & Co.

Fredericiagade 57
DK-1310 Copenhagen K
Denmark

Tel. +45 3336 0900

folmer@folmer.dk

 

Reder: Godt at vores søfolk har fået erstatning

Pressemeddelelse

De fem søfolk fra Danica White, som blev kapret af somaliske pirater i 2007 har nu fået erstatning fra Erstatningsnævnet for voldsofre. Besætningsmedlemmerne er, ifølge Ritzau, blevet tilkendt en erstatning på godt 100.000 kr. for tort samt et mindre beløb for svie og smerte. Erstatningen fra nævnet kommer oven i de beløb, som søfolkene fik udbetalt fra rederiet H. Folmer & Co. i 2007 som kompensation for mistede ejendele, sygehyre mv.

Rederidirektør Jørgen Folmer glæder sig på søfolkenes vegne over, at sagen nu er afsluttet:

”Efter min bedste overbevisning er denne sag nu endt, som den skulle. Jeg har aldrig været i tvivl om, at vores søfolk skulle kompenseres for den belastende oplevelse en kapring er. Men det er også klart, at erstatningen ikke skal komme fra en arbejdsgiver, der ikke har noget medansvar for den forbrydelse, søfolkene har været udsat for,” siger Jørgen Folmer.

De fem søfolk har ventet i over tre år på at få erstatning. Den lange ventetid skyldes primært, at søfolkenes fagforening 3F som det første valgte at anlægge en erstatningssag mod H. Folmer & Co. Rederiet blev frifundet i byretten i 2009 og igen i landsretten i efteråret 2010. Først derefter indledte Erstatningsnævnet sin behandling af sagen. Den lange ventetid kunne altså være undgået, hvis 3F havde valgt at begynde i Erstatningsnævnet. Nævnet afgør sager i henhold til Offererstatningsloven, som bl.a. bliver brugt i situationer, hvor den kriminelle skadevolder – i dette tilfælde piraterne – ikke kan stilles til ansvar.

”Som rederi er vi blevet frifundet i to retsinstanser, og det er helt åbenlyst, at vi aldrig skulle have været sagsøgt i denne sag. Faktum er, at 3F kunne have sparet sine medlemmer for en lang og opslidende retssag og flere års ventetid, hvis de fra start havde søgt kompensation via offer- erstatningsloven,” siger Jørgen Folmer.

De fem søfolk, der sad som gidsler på Danica White i 2007, blev frigivet efter 83 dages forhandlinger med de somaliske pirater. Løsesummen blev betalt af rederiet.

Et af besætningsmedlemmerne – styrmand Tage Kramer – døde i sommeren 2010, og fik derfor ikke selv andel i pengene fra erstatningsnævnet.

Pressekontakt

Jørgen Folmer, direktør
40 57 08 40

 

Hanne Folmer Schade, kommunikationskonsulent
22 81 50 63

 

blank