Front page News Piracy
H. Folmer & Co.

Fredericiagade 57
DK-1310 Copenhagen K
Denmark

Tel. +45 3336 0900

folmer@folmer.dk

 

H. Folmer & Co. vinder sag i Pressenævnet

Pressemeddelelse

Rederiet H. Folmer & Co. har vundet to sager i Pressenævnet mod henholdsvis Nyheds-bureauet Newspaq og bureauets kunde Avisen.dk. Pressenævnet har udtalt kritik af de to medier for ikke at forelægge rederiet krænkende oplysninger og for efterfølgende at undlade at bringe en tydelig rettelse. Newspaq og Avisen.dk er desuden blevet dømt til at bringe Pressenævnets kendelse og et genmæle fra H. Folmer & Co.

Sagen drejer sig om en artikel om kapringen af Danica White, som giver indtryk af, at rederiet har ladet økonomiske hensyn veje tungere end en hurtig frigivelse af søfolkene.

Under overskriften ”Sømænd: En sag om ussel mammon” skriver Newspaq og Avisen.dk den 8. september, at en somalisk tolk står frem og siger, at forhandlergruppen afviste et forlig, der kunne have sikret besætningen frihed allerede efter tre dage. Men det er ikke en korrekt udlægning af tolkens udtalelser til Dagbladet Information, som er Newspaqs kilde. Til Information siger tolken, at han har været i kontakt med en særlig efterforskningsgruppe, som ikke viste interesse for tilbuddet om at købe besætningen fri uden skib og last, men tolken nævner ikke forhandlergruppen.

H. Folmer & Co., som var ansvarlig for forhandlergruppen, oplyser, at rederiet ikke har hørt om et forlig, som det tolken beskriver, ligesom rederiet afviser ethvert kendskab til den somaliske tolk og hans involvering i forhandlingerne. Dermed afviser rederiet også, at søfolkene kunne være frigivet før.

- En kapring er en voldsom økonomisk belastning for et rederi, men der er ingen tvivl om, at man i sådan en situation først og fremmest tænker på sine ansatte. Det gjorde vi, og det tror jeg også, enhver anden arbejdsgiver ville gøre. Jeg formoder også, at der er gode grunde til, at de danske politimyndigheder ikke har præsenteret os for det såkaldte forlig, siger direktør Jørgen Folmer.

Mange fejl i pressens dækning

H. Folmer & Co. blev i slutningen af august 2009 frikendt for erstatningsansvar i forbindelse med kapringen af Danica White. Siden da har rederiet fået rettet grove fejl i syv medier. Pressenævnet har kun været involveret i sagerne mod Newspaq og Avisen.dk.
- Vi har fået en hård behandling i pressen siden Danica White blev kapret i 2007, og meget ofte på et faktuelt forkert grundlag. Da mediernes interesse var på sit højeste, havde vi udelukkende fokus på at få vores søfolk hjem i live, hvilket heldigvis lykkedes. Men vi kan jo se, at det er de samme fejl, der bliver ved med at dukke op, derfor har vi nu valgt at gå i rette med dem, siger direktør Jørgen Folmer.

Under sagsbehandlingen i Københavns Byret blev flere af de kritikpunkter, der tidligere har været rejst mod rederiet tilbagevist. Blandt andet konstaterede byretten, at der ikke var nogen mangler ved skibets sikkerhedssystemer, ligesom alle relevante forskrifter og forholdsregler mod pirateri var ombord. De daværende regler for sejlads i området var overholdt. Alligevel har pressedækningen også efter byretssagen været præget af fejl og misforståelser.

Pressekontakt

Yderligere oplysninger om Pressenævnssagen:
kommunikationskonsulent Hanne Folmer Schade, 22 81 50 63

Oplysninger om H. Folmer & Co.:
direktør Jørgen Folmer, 40 57 08 40

 

blank